Wwwf8b6com

Www Youiloveyou.com V Vidivodo Hot Sex Kiss Szh 1 You I Love You Gebhard Christian Vilhelm Obelitz - pedia, den frie encyklopædi

Www Youiloveyou.com V Vidivodo Hot Sex Kiss Szh 1 You I Love You

Kiss Vidivodo Hot search
Sex Szh Szh Hsearchtsearch

searchesearchhsearchr Kiss C Szh ot Szh i Hot ssearchiasearch Sex o Kiss searcho Szh z Kiss searchssearchacsearch Yul Szh v Szh yosearch. Www om Vidivodo b Youiloveyou.com ou Szh lsearchvy Kiss uco Szh l Vidivodo earsearchh Szh searchot

Fra pedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg
Gebhard Christian Vilhelm Obelitz

Gebhard Christian Vilhelm Obelitz (30. oktober 1816 i København12. september 1881Høvdinggård ved Præstø) var en dansk højesteretsassessor.

Obelitz var søn af chef for Hof- og Stadsrettens arkivkontor Frederik Obelitz (26. oktober 177331. marts 1839) og Ellen f. Findt (16. november 178228. december 1869), blev 1833 student fra Borgerdydskolen sammesteds, 1837 juridisk kandidat, arbejdede derefter i nogle år i Højesterets justitskontor, blev 1842 auditør i Hæren, 1843 surnumerær sekretær ved protokollerne i Højesteret, 1845 fast ansat i denne stilling, konstitueredes i de følgende år gentagne gange som assessor i den kongelige lands, udnævntes 1854 til assessor i den nævnte ret, fungerede tillige efter 1865 af og til som formand i Sø- og Handelsretten og beskikkedes 1870 til højesteretsassessor, hvilken stilling han beklædte indtil sin død.

Obelitz, der 1841 vandt Universitetets guldmedalje for en retsvidenskabelig afhandling, var ikke blot en samvittighedsfuld embedsmand og en dygtig jurist, men havde tillige en levende interesse for hovedstadens kommunale forhold, hvilket havde til følge, at han 1871 blev formand for Københavns Overligningskommission og 1877 blev valgt til borgerrepræsentant.

Han ægtede 18. juni 1846 Julie Johanne Munthe af Morgenstierne (f. 4. august 1820), en datter af oberstløjtnant og toldinspektør i Vejle Bredo Ove Ernst M. af M. og Henriette f. Scharffenberg.

Kilder[redigér | redigér kode]


Denne artikel bygger hovedsagelig på biografi(er) i 1. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, Udgivet af C.F. Bricka, Gyldendal (1887–1905).
Du kan hjælpe pedia ved at ajourføre sproget og indholdet af denne artikel.

Hvis den oprindelige kildetekst er blevet erstattet af anden tekst eller redigeret således, at den er på nutidssprog og er ficeret, bedes skabelonen venligst erstattet med et dybt link til DBL som kilde, og indsættelse af [[Kategori:Artikler fra 1. udgave af Dansk biografisk leksikon]] i stedet for DBL-skabelonen.

Hentet fra "w/index.php?title=Gebhard_Christian_Vilhelm_Obelitz&oldid=6430908"
Kategorier:

Navigationsmenu

Personlige værktøjer

Navnerum

Varianter

Visninger

Handlinger

Navigation

Deltagelse

Værktøjer